Bittner

Firma BITTNER Packaging Sp. z o.o. Sp.k uzyskała w ramach umowy POIR 03.04.00-14-0555/20-00 dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Firma BITTNER Packaging Sp. z o.o. Sp.k w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 294 609,54 PLN.

unia

+48 22 721 70 91

sprzedaz@bittner.waw.pl